دل من مرده ولی شوق شهادت دارد...

دل من مرده ولی شوق شهادت دارد...
طبقه بندی موضوعی

یکصد لقب برای آمریکا از زبان حضرت امام(ره)

دوشنبه, ۱۱ آبان ۱۳۹۴، ۰۹:۲۵ ق.ظ

جملاتی بود که نشان می داد امام بیشتر از 100 لقب و صفت به دولت امریکا داده است. این القاب عبارتند از:

1. آمریکای ستمگر (ج12ص43)

2. این منازعه بین ما و آمریکا نیست، بین اسلام است و کفر (ج10ص 224)

3. اشرار آمریکائی (ج15ص252)

4. شما اگر چنانچه رفراندوم کنید بین ملت های دنیا که امروز وحشی ترین رژیم ها کی است، من گمانم این است که بین ملت ها اگر اتفاق آرا نباشد، اکثریت قاطع هست که آمریکا(ج20ص89)

5.  آمریکا غارتگر (ج2ص484)

6. آمریکا مظهر استثمار جهانی (ج2ص107)

7. دولت استعمارگر آمریکا (ج5ص208)

8.  آمریکا غارتگر بین المللی (ج2ص62)  +(ج3 ص 379)

9.  آمریکای اشغالگر(ج1ص104)

10.  آمریکا رأس جنایتکاران (ج16ص212)

11.  آمریکای جانی (ج8ص251)

12.  آمریکای گرگ (ج 10 ص 58)

13.  دشمن اصلی ما، آمریکا (ج12ص31)

14. شیطان بزرگ که آمریکاست (ج10ص139)

15. آمریکای راس متجاوزین(ج16ص186)

16. منویات شوم آمریکا و صهیونیسم جهانی(ج16ص186)

17. آمریکای خبیث (ج2ص57)

18. طاغوت های زمان که در راس آنان دولت آمریکاست (ج11 ص 265)

19. همه گرفتاری که ما داریم از دست آمریکا داریم(ج2 ص 67)

20.  لعنت ابدی بر شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار (ج15ص154)

21.  آمریکا که در هر فسادی دست دارد (ج13 ص 149)

22.  آمریکای ستمگر و زورگو و چپاولگر (ج12ص43)

23.  ما که از اول آمریکا را ظالم می دانستیم و ستمگر می دانستیم(ج16 ص 106)

24.  دژخیمان آمریکا (ج12ص270)

25.  جنایات دولت جبار آمریکا (ج11ص144)

26.  استکبار جهانی و در رأس آن آمریکا(ج20 ص 19)

27.  آمریکای خونخوار (ج10ص258)

28.  آمریکای جهانخوار(ج11ص259)

29. آمریکا سلطه طلب (ج20ص130) + سلطه جو (ج 11 ص 153)

30. آمریکا نفتخور (ج2ص120)

31. آمریکای چپاولگر و متجاوز (ج10ص222)- چپاولگران که در رأس آنهاآمریکاست (ج10ص196)

32. آمریکا مفتخور(ج2ص120)

33.  آمریکای دنیا خوار (ج1ص239)

34. دشمنان اسلام که در راس آنها آمریکا و اسرائیل است(ج8 ص 234)

35.  آمریکا معامله گر وحشی گری (ج1ص111)

36. رؤسای جمهور آمریکا معامله گران قرون وسطایی(ج1ص243)

37. آمریکائی ها که از همه بدترند(ج2ص119)

38.  آمریکا هم همه جور دخالت می کند (ج17 ص143) - آمریکا هر جا بتواند خودش دخالت می کند (ج18ص108)

39. با چه موجودات کثیفی در آمریکا ما مواجه هستیم (ج10ص76)

40. آمریکا دشمن همه ادیان (ج17ص195)

41. آمریکا دشمن اصلی اسلام و قرآن کریم و پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم(ج19ص47)

42. ام الفساد قرن آمریکاست(ج10ص211)

43. آمریکای طاغوتی (ج7ص159)

44. مقاصد پلید آمریکا و وابستگان آن(ج15ص235)

45.  طرح هائی که آمریکا می دهد که همه بر ضد خلق است و بر ضد اسلام است(ج16ص283)

46.  آمریکا دشمن اصلی اسلام و قرآن کریم و پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم(ج19ص47)

47.  آمریکا دشمن اصلی اسلام و قرآن کریم و پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم(ج19ص47)

48.  آمریکای فاسد (ج10ص143)

49. آمریکائیان منافق و منحرف (ج17ص42)

50. آمریکا یار و همقطار اسرائیل کافر (ج16 ص 158)

51.  آمریکا متفرعن و سلطه طلب (ج20ص130)

52. آمریکای جهانخوار این دشمن کینه توز مستضعفین (ج15ص17) در نهاد و سرشت آمریکا و شوروی کینه با اسلام ناب محمدی است(ج21ص195)

53. گسترش باج خواهی و مصونیت کارگزارن آمریکایی(ج2ص82)

54.  چهره قبیح آمریکائیان منافق و منحرف(ج17 ص42)

55.  آمریکای نقشه کش شیطانی(ج15ص142)

56.  وسواس خناس که در رأسشان آمریکاست (ج10ص134)

57.  آمریکای تفرقه افکن (ج5ص220)- تفرقه افکن آمریکاست (ج15ص58)

58.  آمریکای خیانت کار (ج11ص238)

59. آمریکائیان منافق و منحرف (ج17ص42)

60. آمریکای حیله گر (ج20ص222)

61.  ایران باید تا قطع تمام وابستگی های سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی خود از آمریکا به مبارزات قاطع خود علیه این جهانخوار بیرحم ادامه دهد(ج11ص266)

62.  آمریکای غدار و جهانخوار (ج15ص163)

63. سفارت آمریکا در ایران محل جاسوسی دشمنان ما علیه نهضت مقدس اسلامی است(ج10ص158)- سفیران آمریکایی جاسوسانآمریکایی (ج17ص259)

64.  آمریکای ستمکار(ج12ص3)

65.  آمریکا قدرت شیطانی (ج6ص 38) - آمریکا یک قدرت شیطانی (ج10ص224)

66.  آمریکا توطئه گر (ج6ص48) - آمریکا جنایتکار اصیل و توطئه گر دست اول (ج16ص217)

67.  آمریکا سرچشمه مصائب بزرگ مسلمین(ج2ص41)

68.    آمریکای جنایتکار که اکثر فتنه های منطقه به دست کثیف او تحقق می یابد (ج 16ص 161)

69.  مستکبرین که در رأس آنها آمریکای جانی است(ج8ص251)

70.  آمریکا منشأ کودتای 32 (ج2ص49)

71.  سلطه آمریکا تمام بدبختی های ملل مستضعف را به دنبال دارد(ج 11ص 285)

72.  هر چه بدبختی دارند از اسرائیل و آمریکاست(ج11 ص 259)

73. این دام را آمریکا درست کرد(ج16ص212)

74. اسرائیل و صدام این دو ولد نامشروع آمریکا(ج16ص308)

75. آمریکا جنایتکار اصیل و توطئه گر دست اول (ج16ص217) - توطئه هایآمریکای جهانخوار(16 ص 159) - آمریکا در ایران مشغول توطئه است(ج 6 ص 48)

76. مجرم دست اول عبارت از آمریکاست (ج2ص67)

77. دست آمریکا و سایر قدرت ها تا مرفق به خون جوانان ما و سایر مردم مظلوم و رزمنده و مبارز جهان فرو رفته است(12ص147)

78. آمریکا مجرم اصلی (ج2ص67)

79.  آمریکا جنایتکار اصلی (ج16ص228)

80.  مرکز فساد امریکا(ج10 ص 150)

81. کسانی که از اسرائیل حمایت می کنند (آمریکا) باید بدانند که افعی گزنده را در حمایت خود قوی می کنند که در صورت فرصت خدای نخواسته حرث و نسل منطقه را به هلاکت می کشاند و باید به این افعی خزنده خطرناک مهلت ندهند. (ج 18 ص93) – ابرقدرت های شرق و غرب و وابستگان مرتجع آنها که حرث و نسل این ملت عدالت طلب اسلام جو را به آتش کشیده اند(ج18ص147)

82. آمریکایی که دنیا را به آتش کشیده است(ج19ص95)1

83. هر دو ابر قدرت (شوروی و آمریکا)کمر به نابودی ملل مستضعف بسته اند(ج 12 ص 19)

84.  آمریکای آدمکش (ج7ص82)

85. آمریکا و تروریست های وابسته و پیوسته به آن (ج15ص179)

86. آمریکا این تروریست بالذات (ج21ص172)

87.  آمریکا، دشمن بشریت (ج10ص63) - آمریکایی که بشر را دارد به فنا می رساند (ج19ص95)

88. حکومت سرسپرده آمریکا یار و همقطار اسرائیل (ج16ص157)

89. حکومت سرسپرده آمریکا یار و همقطار اسرائیل (ج16ص157)

90.  فشار ظلم آمریکا(ج 8 ص 234)

91. آمریکای عربده کش (ج12ص167)

92. شیطان بزرگ که آمریکاست شیاطین را با فریاد دور خودش دارد جمع می کند و چه بچه شیطان هائی که در ایران هستند و چه شیطان هائی که در خارج هستند، جمع کرده است و هیاهو به راه انداخته است(ج10ص139)

93. آمریکا دشمن همه ادیان (ج17ص195)

94. آمریکای جهانخوار، این جنایتکار تاریخ (ج 16ص 128)

95. رسوایی که برای رئیس جمهور آمریکا پیش آمد(ج 20 ص49)

96.  آمریکا، دشمن ملت (ج10ص63)

97.  آمریکا منفورترین دولت است(ج1ص105)

98.  کدام بت از شیطان بزرگ آمریکای جهانخوار و کدام طاغوت و طاغوتچه از طاغوت های زمان ما بالاترند؟(ج20ص19)

99. آمریکا قدرت پوشالی(ج18 ص55)

100.  آمریکای شکست خورده (ج12ص64)

این مواضع و القاب که از اولین پیام های امام (ره) تا آخرین پیام ایشان ادامه داشته است به خودی خود پاسخ قاطعی به تحریف گران و دروغ گویان است اما دیدم تا اینجای راه را آمده ایم حیف است این مواضع دسته بندی شده و قابل دسترسی برای نسل های بعدی در تاریخ نماند. لذا دست به کار شدم و تاجایی که می شد این القاب و صفات امریکا را که امام نسبت داده بودند به نظم درآوردم که حاصل آن قطعه شعر زیر است. شاید پاسخ روشن و دندان شکن به آنهایی باشد که این روزها زمزمه سی ساله شان برای سازش با امریکا باز هم اوج گرفته است.

این شعر را تقدیم می کنم به روح بلند یار حقیقی و مدافع راستین امام(ره) مرحوم حاج سید احمد خمینی علیه رحمه

تقدیم به روح بلند مرحوم حاج سید احمد آقا، ای کاش دست پنهان تو را  از ما نمی گرفت، ای کاش بودی و چون همیشه پژواک فریاد ظلم ستیز و استکبار شکن امام(ره) می شدی؛ ای کاش بودی تا حسینیه غریب و خاموش جماران باز هم از تکبیرها و فریاد علیه مستکبران و به مرگ بر آمریکا پر می شد، ای کاش بودی تا احساس مسئولیت و غیرت امانتدارانه تو نسبت به میراث امام خمینی(ره) بر تحریف های ظالمانه که این روزها می شود، خط بطلان  می کشید؛ ای کاش می بودی مدعیان دروغین را خود سرجایشان می نشاندی. جایت این روزها خیلی خالی است.

یکصد لقب و صفتی که امام خمینی علیه الرحمه به آمریکا دادای عبد صالح، ای امام آسمانی

آموزگارِ درس های جاودانی

سرفصلِ درس اوّلَت عشقِ وِلا بود

درس برائت، دومین درس شما بود

هر سطر آن برّنده چون شمشیر حیدر

رسواگر و کوبنده ی قوم "ستمگر”1

یکصد لقب دادی به امریکای "کافر”2

پس می دهم درسَت، ز اول تا به آخر

گفتی که امریکا "شرور”3 اولین است

"وحشی ترین”4 "غارتگر”5 روی زمین است

در "رأس استثمار”6 و "استعمارگر”7، اوست

"غارتگر بین الملل”8، "اشغالگر”9، اوست

"رأس جنایت کارها”10، "جانی”11 چو "گرگ”12 است

او "دشمن اصلی”13 است، "شیطان بزرگ”14 است

"رأس تجاوز کارها”15، "شوم”16 و "خبیث”17 است

برجمله ی "طاغوت ها”18، اینک رئیس است

"هر چه گرفتاری است”19 را این دیو آرَد

این "لعنتی”20 "در هر فسادی دست دارد”21

 این "زورگوی”22 "ظالم”23 و "دژخیمِ”24 "جبار”25

در "رأس استکبار”26 "خونخوار”27 "جهانخوار”28

"غارتگر”ست و "سلطه جوی”29 و "نفت خوار”30 است

دایم "چپاول”31 می کند او "مفتخوار”32 است

این غول "دنیا خوار”33، "رأس دشمنان”34 است

در قتل و در "وحشیگری”35 او بی عنان است

در حکم رانی ها "قرون وسطایی”36 است او

اندر حقوق خلق سوفِسطایی است او

از هرچه "بد، بدتر”37، "دخالت گر”38، "کثیف”39 است

"خصم همه ادیان”40 و "اسلام حنیف”41  است

"ام الفساد قرن”42 و "طاغوت”43 "پلید”44 است

بر”ضد خلق”45 و "ضد قرآن مجید"46 است

او "دشمن اصلی اسلام و پَیَمبَر”47

او "فاسد”48 است و "منحرف”49، او "یار کافر”50

"متفرعن”51 و در "کینه”52 با اُشتُر شبیه است

او "باج خواه”53 و "چهره او هم قبیح است”54

"نقشه کش شیطانی”55 و "وسواس خناس”56

او "تفرقه افکن”57، میان امت و ناس

"خائن”58، "منافق”59، "حیله گر”60، "بی رحم”61 و "غدّار”62

"رسوای جاسوسی”63 است، این دیو "ستمکار”64

او "قدرت شیطانی”65 و "فرعون” دوران

"طراح صدها توطئه”66 بر ضد ایران

"سرچشمه کل مصائب”67، "فتنه گر”68 اوست

"مستکبر”69 است و "کودتاچی”70، "سلطه گر”71 اوست

"هر آنچه بدبختی از او”72، از اوست هر "دام”73

"اولاد نامشروع او صهیون و صدام”74

در "توطئه”75، در "جرم باشد دست برتر”76

باشد زِ مِرفَق، "دست او در خون شناور”77

او "مجرم اصلی”78، "جنایتکار اصل”79 است

او "عامل فسق”80 و "هلاک حرث نسل”81  است

"آتش کشیده این سو و آن سو جهان”82 را

"در بند کرده جمله مستضعفان”83 را

"آدم کش”84 و "اهل ترور”85، "بالذات قاتل”86

او "دشمن نوع بشر”87 از اصل باطل

زائر کش و کودک کشان را دستیار است

داعش و "اسرائیل را او همقطار”88 است 

این "سر سپرده”89 نزد صهیون چون غلام است

"ظلمش ز حد بگذشته”90 عمر او تمام است

این "عربده کش”91، "پرهیاهو”92، "دین ستیز”93 است

خواب و خیالاتش گزینه روی میز است

او را لقب دادی "جنایتکار تاریخ”94

کوبیده بر تابوت خود او آخرین میخ

گفتند برخی سُفلگان، مرگش نخواهید

فریاد مردم پاسخش تا ماه و ناهید

گردیده "رسوا”95ی جهان این "خصم ملت”96

"منفورتر”97 از او ندیده کس، به ذلت

بشکسته ای "بت”98 را به اعجاز کلامت

از هر طرف بارَد بر او نفرین، ملامت

آن "قدرت پوشالی”99 و ربِّ خیالی

"در هم شکسته”100، ریخته، جای تو خالی

شعر از سردار نقدی

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی